Kalite Yönetim Sistemi’ nin şartlarına uymak, etkinliğini sürekli iyileştirmek.

Bu amaç doğrultusunda yönetim olarak gerekli desteği vermek ve çalışanların

katılımını sağlamak.

 Sektördeki talep ve beklentilerini objektif biçimde değerlendirerek; müşterilerin

iş kalitelerini yükseltmeye yardımcı olan yenilikçi, gelişmeci yaklaşımlar

üreterek müşteri algısında, bir tedarikçiden çok bir çözüm ortağı olmak.

 Müşteriler tarafından tercih edilen ve onların memnuniyetini ön planda tutan ve

bunu sürdürülebilir hale getiren, hizmet kalitesi ile sektörün örnek gösterilen

lider firmalarından biri olmak.

 Uluslararası pazarda sektöre yönelik yeni teknolojileri yakından takip etmek,

müşterilerin günümüz beklentilerine çözüm ortağı olabilmek için yeni

teknolojileri müşterimiz lehine hayata geçirmek.

 Gerçek başarının paydaş memnuniyetinden geçtiğinin bilinci ile paydaşların

memnuniyetini sağlamak. Bu çerçevede, çalışanların yeterlilik /

yetkinliklerinin gelişimine destek vermek, memnuniyetlerini arttırmak.

 Kaliteli yönetim sistemi kapsamında yer alan tüm süreçlerin uygulanabilir

şartlarını yerine getirmek, faaliyetlerini, her biri için belirlenen hedefler

çerçevesinde sürdürmek ve sürdürülebilirliği belirli bir zaman aralığında

izlemek.